Zaloguj się

Kister Marian

(1897-1958), wydawca. Od 1924 r. był współwłaścicielem, założonego przez Melchiora Wańkowicza, Towarzystwa Wydawniczego „Rój”, pełniąc jednocześnie funkcje jego dyrektora finansowego, redaktora technicznego i kierownika produkcji. W 1937 r. współuczestniczył w organizowaniu w Warszawie firmy Instytut Wydawniczy „Lektura”. Po wybuchu wojny wznowił działalność w Nowym Jorku, zakładając firmę Roy in Exile (później używającą nazwy Roy-Publishers), w której wydawał książki głównie autorów polskich (Lechonia, Tuwima, Wańkowicza, Wierzyńskiego, Wittlina).