Zaloguj się

anilina

 anilina – bezbarwna, trująca, oleista ciecz, stosowana m.in. w przemyśle do produkcji barwników.


Szablony użycia

aniliną