Zaloguj się

Grób Dolewskiego

Grób Dolewskiego, ojca Lucjana Dolewskiego z powieści W klatce Elizy Orzeszkowej.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

grobu mego ojca
z ukochanym grobem
grób jego
mogiła mojego ojca