Zaloguj się

Kochańska Zofia z domu Kohn

(1886–1959), córka znanego warszawskiego adwokata Józefa Leona Kohna; od 1911 r. żona światowej sławy skrzypka Pawła Kochańskiego (1887–1934), z którym od lat dwudziestych mieszkała w Stanach Zjednoczonych; od wczesnej młodości, podobnie jak jej mąż, związana przyjaźnią z Karolem Szymanowskim. Z Lechoniem zaprzyjaźniła się w czasie jego pobytu w Paryżu; zaangażowała się osobiście oraz włączyła swoich przyjaciół w starania o wizę amerykańską dla poety; zob. B. Dorosz, Nowojorski pasjansWarszawa 2013, s. 169–170.