Zaloguj się

ekspedytor

Ekspedytor (z fr.) – pracownik firmy zajmujący się dostawą towarów do odbiorców


Szablony użycia

ekspedytorów