Zaloguj się

Korboński Stefan

(1901–1989), adwokat, działacz ludowy. Przed II wojną światową był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1941–1945 stał najpierw na czele Kierownictwa Walki Cywilnej Komendy Głównej AK, następnie Kierownictwa Walki Podziemnej. Od 1944 do 1945 r. był delegatem rządu na kraj. Po zakończeniu działań wojennych został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i w 1947 r. z jego ramienia posłem na sejm. Zagrożony aresztowaniem, w 1947 r. potajemnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych (decyzję przyspieszyła ucieczka prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka). Na emigracji był aktywnym działaczem niepodległościowym, m.in. pełnił funkcję przewodniczącego Polskiej Rady Jedności w Stanach Zjednoczonych, przewodniczył polskiej delegacji do Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych ACEN i kilkakrotnie był jego przewodniczącym.