Zaloguj się

Do Bubniszcz

wiersz autorstwa Maryli Wolskiej


Szablony użycia

„trzęsie się jak imbryczek na samowarze”