Zaloguj się

Królikowa Władysława, z d. Śleszyńska

w latach 1920-1937 była pomocą domową Dąbrowskiej. Następnie zamieszkała w Grzegowicach pod Mszczanowem. Dąbrowska i Stempowski zostali rodzicami chrzestnymi jej córki, Weroniki. W 1954 roku na kanwie wesela Weroniki powstało opowiadanie Dąbrowskiej Na wsi wesele. Zob. M. Dąbrowska, Gwiazda zaranna, Warszawa 1955


Szablony użycia

Władzi
Władzię