Zaloguj się

Ariosto Ludovico

(1474-1533), włoski poeta, autor poematu Orland szalony (1516), nawiązującego do Orlanda innamorato Matteo Maria Boiardo. Ariosto w swoim utworze, opisując rycerskie obyczaje, posłużył się ironią pomieszaną z nostalgią za minionymi czasami.


Szablony użycia

ariostowej