Zaloguj się

Beck Andrzej

(1926–2011) był synem Marii ze Słomińskich i Józefa Becka, w latach 1932–1939 ministra spraw zagranicznych II RP. Po wybuchu wojny wraz matką opuścił Polskę i przez Rumunię, Włochy, Francję i Portugalię w 1940 r. dotarł do Stanów Zjednoczonych. W 1944 r. przyłączył się do polskiej armii w Szkocji i w 1945 r. ukończył tam szkołę podchorążych artylerii, po czym walczył w szeregach 4. Pułku Artylerii Przeciwpancernej. W 1946 r. powrócił do USA; po studiach inżynierskich na Rutgers University (w stanie New Jersey) od 1958 r. pracował w firmie budowy maszyn Waterbury Farrel jako inżynier, dyrektor handlowy (1971–1977) i wiceprezes. W 1983 r. założył własną firmę Eastport Trading w Cheshire (w stanie Connecticut). Uczestniczył w pracach organizacji emigracyjnych i polonijnych, m.in. Kongresu Polsko-Amerykańskiego i Północnoamerykańskiego Centrum Badawczego Spraw Politycznych; był członkiem Rady Doradczej do spraw programu polskich studiów w Central Connecticut State University. Przez wiele lat związany był z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, piastując tu różne funkcje (1967–1972 i 1988– 2009 – członek Rady, 1993–1999 – prezes, od 2008 – wiceprezes). Żonaty z Ewą Jędrzejewicz, był zięciem Wacława Jędrzejewicza.


Szablony użycia

Jędrkowi Beckowi
Beckiem