Zaloguj się

Leich John Foster

(ur. 1920-2016), politolog, lingwista. W 1947 r. ukończył studia na Yale University, po czym pełnił funkcję wicekonsula i trzeciego sekretarza w amerykańskich placówkach dyplomatycznych w Gdańsku, Warszawie i Monachium. W latach 1950–1965 pracował w National Committee for Free Europe, początkowo w Nowym Jorku, później także w Londynie. Następnie (1965–1967) był konsultantem na Georgetown University w Waszyngtonie, po czym do 1990 r. profesorem w Louisiana Technical University, a od 1991 r. koordynatorem w Institute of World Affairs w Salisbury. Był autorem licznych artykułów na temat polskich, włoskich i meksykańskich partii politycznych, organizacji antykomunistycznych i mniejszości etnicznych (językowych).