Zaloguj się

Bednarczyk Czesław

(1912–1994), poeta (zob. biogram: WPPiBL, t. 1); po wojnie na emigracji w Londynie; w 1949 r. założył wraz z żoną Krystyną firmę wydawniczą Oficyna Poetów i Malarzy.