Zaloguj się

„Wiadomości Literackie”

Tygodnik wydawany w latach 1924-1939 w Warszawie. Opis w przygotowaniu.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

wykropkowując tylko słowo s.....
„Wiad[omości] Lit[erackie]”
„Wiadomościach Literackich”
«Wiadomości»”
„Wiadomości Literackich”
„Wiadomościom Literackim”
„Wiad[omościach] Liter[ackich]”
„Wiad[omościach] Literackich”
numeru gdańskiego
«Wiad[omościami] Liter[ackimi]»
„Wiadomości Literackie”
„Wiad[omości] Lit[erackich]”
„Wiadom.[ości] Liter.[ackie]”
Nr. 776