Zaloguj się

Łobodowski Józef

(1909-1988), poeta, powieściopisarz, eseista, tłumacz (zob. biogram: WPPi BL, t. 5). W sierpniu 1941 r. nielegalnie przedostając się przez Pireneje z Francji do Hiszpanii, został aresztowany przez straż graniczną i na półtora roku osadzony w więzieniu w Figueras. Po zwolnieniu zamieszkał w połowie 1943 r. w Madrycie.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Łobodowskim
Łobodowskiego
Łobodowskiego
Łobodowski
Łobod[owskiego]
Ł[obodowskiego]
Felietony jego
Przysłał znowu kilka dobrych wierszy
Łobodowskieg
Łobody
Łob[odowskim]
Łobodowskiemu
pisarza polskiego