Zaloguj się

Łukasiewicz Juliusz

(1892–1951), polityk i dyplomata (zob. biogram: PSB, t. 18).


Szablony użycia

archimandryta Łukasiewicz
Łukasiewicz