Zaloguj się

Beneš (Benesz) Edvard

(1884–1948), czeski polityk, premier (1921– 1922) i prezydent (1935–1938 i ponownie w latach 1946–1948) Czechosłowacji, od 1939 r. na wygnaniu w Anglii, premier rządu emigracyjnego; w 1945 r. powrócił do kraju, w 1948 r. odmówił podpisania nowej konstytucji.


\


(1884–1948), czeskiego polityka, premiera Czechosłowacji w latach 1921–1922 i prezydenta w latach 1935–1938, w czasie II wojny światowej na uchodźstwie w Anglii powołał czechosłowacki rząd emigracyjny. Planowane w czasie wojny (1939–1943) utworzenie konfederacji polsko-czechosłowackiej uzależniał od zgody ZSRR i innych mocarstw, co spowodowało zerwanie rozmów. W 1943 r. podpisał w Moskwie czechosłowacko-sowiecki układ o przyjaźni, pomocy i współpracy. W 1945 r. powrócił do Pragi; w 1948 r. po zamachu stanu zaakceptował komunistyczny rząd Klementa Gottwalda i następnie złożył urząd.