Zaloguj się

Matuszewski Ignacy

(1881–1946), polityk, publicysta, redaktor (zob. biogram: PSB, t. 20). Odsunięty od służby państwowej przez środowisko gen. Władysława Sikorskiego, po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. opuścił Francję i przez Hiszpanię, Portugalię i Brazylię dotarł w 1941 r. do Stanów Zjednoczonych. Pozostał przeciwnikiem polityki Sikorskiego wobec ZSRR, będącej następstwem układu Sikorski–Majski, którą konsekwentnie zwalczał w swojej publicystyce. W 1942 r. wraz z Wacławem Jędrzejewiczem i Henrykiem Floyar-Rajchmanem współtworzył Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, a w 1943 r. należał do organizatorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Odgrywał ważną rolę organizatora polskiej opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych przeciw polityce ustępstw wobec Stalina i sterowanych przez niego rządów komunistów w Polsce. Zob. I. Matuszewski, Wybór pism, New York 1952. Zmarł nagle w Nowym Jorku 3 sierpnia 1946 r.Szablony użycia

Matangi
Matuszewskiego
Ignacego Mat[uszewskiego]
jakim był przez lata całe wielbicielem i po prostu kochankiem Twych wierszy
Mat[uszewskiemu]
Matuszewski
Mat.
Matuszewskim
Ignacemu
Ig[nacy]
Ignac
Ignacego
Ignacy
Matusz
Matusz[ewskiego]
Mat[uszewskim]