Zaloguj się

Mieczysławska Aniela z domu Lilpop secundo voto Raczyńska

była żona Witolda Mieczysławskiego, pracownika MSZ, z którym w okresie międzywojennym przebywała na placówkach dyplomatycznych; od 1940 r. w Nowym Jorku aktywnie działała w kręgu polskiej emigracji jako organizatorka różnych akcji środowiskowych i opiekunka wielu polskich emigrantów; w latach sześćdziesiątych była w Londynie opiekunką i towarzyszką życia Edwarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie (od 1992 r. jego żona).