Zaloguj się

Berle Adolf Augustus

(1895–1971), amerykański prawnik i dyplomata; był członkiem grupy doradców prezydenta Franklina D. Roosevelta (Roosevelt’s „Brain Trust”), prominentnym reprezentantem polityki New Deal (Nowego Ładu), asystentem sekretarza stanu do spraw Ameryki Łacińskiej i współzałożycielem, a następnie przez wiele lat przewodniczącym New York State Liberal Party; wchodził w skład zarządu National Committe for Free Europe i był jednym z najbardziej aktywnych jego członków, stawiając sobie za cel wyparcie idei lewicowych z życia społecznego oraz walkę z wpływami komunistycznymi; wiele problemów, którymi zajmował się w NCFE, znalazło odbicie w jego książce (wydanej pośmiertnie w 1973 r. przez jego żonę Beatrice Bishop Berle) pt. "Navigations the Rapids: from the Papers of Adolf A. Berle" (New York 1973) (zob. też A. Puddington, "Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie", przekł. A. Borzym, Toruń 2009).