Zaloguj się

Naglerowa Herminia z domu Fisch

Herminia Naglerowa (1890-1957), powieściopisarka, nowelistka, publicystka (zob. biogram: WPPiBL, t. 6). Aresztowana przez NKWD w nocy z 23 na 24 stycznia 1940 r. we Lwowie, przebywała w sowieckich więzieniach: na Zamarstynowie i w Horodni na Ukrainie. Skazana na osiem lat łagru była więziona w Kremieńczugu, Syzranie, Charkowie, Pietropawłowsku, Karabasie i w łagrze Burma w Kazachstanie. Po amnestii zwolniona i odesłana do Moskwy. Ewakuowała się wraz z Armią Polską na Bliski Wschód. W latach 1947-1948 opublikowała na łamach londyńskich „Wiadomości” cykl wspomnień z pobytu w więzieniu w 1940 r.