Zaloguj się

Bida Antoni

(1897–1980), działacz komunistyczny, aktywny członek Komunistycznej Partii Polski; w latach dwudziestych pracował jako dziennikarz w czasopismach koncernu „Prasa Polska”. W 1945 r. pracował w Ministerstwie Informacji i Propagandy na stanowisku dyrektora departamentu, następnie do 1947 r. był dyrektorem Biura Prasowego przy Prezydium Rady Ministrów. W latach 1949–1950 kierował Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzurą), a od 1950 do 1955 r. – Urzędem do spraw Wyznań. Następnie pracował w dyplomacji – jako poseł PRL w Austrii i w Izraelu.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bidę