Zaloguj się

Nowakowski Tadeusz

(1917–1996), prozaik, reportażysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 6). Po wybuchu wojny walczył w obronie Warszawy w oddziałach ochotniczych PPS. W 1940 r. aresztowany przez Gestapo za kolportowanie tajnych ulotek, do końca wojny przebywał w więzieniach i obozach niemieckich. Po wyzwoleniu przez armię amerykańską przeniósł się do Holandii, a w 1946 r. do Anglii. Od 1952 r. do przejścia na emeryturę (1987 r.) był pracownikiem Radia Wolna Europa; w późniejszych latach osiedlił się w Monachium. W 1995 r. powrócił do Polski.