Zaloguj się

Nowakowski Zygmunt właśc. Zygmunt Tempka

(1891–1963), powieściopisarz, felietonista, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 6).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Nowakowski
Nowakowskiego
Z. Nowak[owskiego]
Z. Nowakowski
Zygmuntem
Nowakowskim
Nowak[owskiego]
Now[akowski]
Z. Nowakowskiego
Nowakowskiego (Z.)
Zyg[munta] Nowakowskiego
Nowakowskiemu
Zygmunta Nowakowskiego
Nowakowskiemu Z.
Nowakow[skiego]