Zaloguj się

Bielatowicz Jan

(1913–1965), prozaik, krytyk literacki (zob. biogram: WPPiBL, t. 1), po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej, następnie przez Jugosławię i Turcję dotarł na Bliski Wschód, został przydzielony do 3. Batalionu Brygady Strzelców Karpackich. W 1942 r. redagował dziennik „Kurier Polski w Bagdadzie”. Walczył pod Monte Cassino. We wrześniu 1946 r. przybył do Anglii, w 1948 r. zamieszkał w Londynie, pracował w Katolickim Ośrodku Wydawniczym „Veritas”, w latach 1951–1955 był redaktorem naczelnym tygodnika „Życie”.