Zaloguj się

Bierut Bolesław

(1892–1956), działacz komunistyczny, polityk. Był wówczas (w latach 1944–1947) prezydentem Krajowej Rady Narodowej; w latach 1947–1952 był prezydentem Polski, wybranym na to stanowisko przez Sejm Ustawodawczy (wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów). W latach 1948–1956 pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR, a w latach 1952–1954 był premierem PRL. Realizator polityki uzależniania od ZSRR i sowietyzacji Polski, odpowiedzialny za stosowanie zorganizowanej przemocy w celu sterroryzowania społeczeństwa; zmarł w Moskwie.