Zaloguj się

Acheson Dean Gooderham

(1893–1971), amerykański polityk i dyplomata; w latach 1949–1953 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Departamencie Stanu za prezydentury Harry’ego Trumana. Uznawany za współtwórcę tzw. doktryny Trumana, która zakładała popieranie państw przeciwstawiających się dominacji lub wejściu w strefę wpływów ZSRR, a formalnie stała się przyczyną tzw. zimnej wojny. Był zwolennikiem utworzenia NATO w 1949 r. oraz w 1950 r. autorem rezolucji ONZ „Uniting for Peace” przekazującej Radzie Bezpieczeństwa kompetencje w sprawie utrzymania pokoju na świecie.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Achesona