Zaloguj się

Bismarck Otto von

(1815–1898), niemiecki polityk, premier Prus, kanclerz II Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem; utożsamiany z polityką Kulturkampf, co w praktyce oznaczało walkę rządu pruskiego z Kościołem katolickim, a jednocześnie intensywną germanizację ludności polskiej.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bismarck