Zaloguj się

Potocka Delfina z domu Komar

Potocka Delfina z Komarów (1807–1877), przyjaciółka artystów, m.in. Zygmunta Krasińskiego i Fryderyka Chopina i (zob. biogram: PSB, t. 27). Zob. Edward Rudzki, Delfina Potocka, Warszawa 1990.