Zaloguj się

Bogusławski Antoni

(1889–1956), poeta, prozaik (zob. biogram: WPPiBL, t. 1). Po wojnie pozostał na emigracji; był prezesem emigracyjnego Związku Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1949 r. także Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.