1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Rzewuska Rozalia, z d. Lubomirska