1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Naglerowa Herminia, z d. Fisch [Korespondencja Dąbrowska - Kowalska]