Zaloguj się
Od
Do


Kolekcje

Korespondencja Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Zbiór listów Jana Lechonia oraz Kazimierza i Haliny Wierzyńskich z lat: 1941–1956
Korespondencja Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego
Zbiór listów Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego z lat: 1939-1966
Drugi Obieg
Korpus składa się z tekstów artykułów prasowych drugiego obiegu, które znajdują się na indeksie źródeł drugo-obiegowych wykorzystywanych w audycjach RWE. Indeks obejmuje lata 1982-1989, natomiast w celach pilotażowych do selekcji wykorzystano wycinek [tutaj należy wstawić zakres dat]. Korpus ten pokazuje, że sieci niezależnej komunikacji w czasach PRL tworzyły system naczyń połączonych. Niezależny ruch wydawniczy docierał do odbiorców nie tylko za pomocą kolportażu, ale również za pośrednictwem Radia Wolna Europa. RWE jednocześnie zwielokrotniało zasięgi drugiego obiegu, bo docierało do niepomiernie większej publiczności niż druk, ale z drugiej strony działało jako "gatekeeper", selekcjonując treści, które z drugiego obiegu docierały do mas. Dlatego, badając ten korpus uzyskujemy wgląd w rzeczywistą recepcję drugiego obiegu w Polsce (która to recepcja była zapośredniczona przez RWE), ale badamy RWE w roli gatekeepera - którym ugrupowaniom opozycyjnym sprzyjało, które były marginalizowane, którymi dziełami kultury zajmowano się więcej, jakimi mniej itd.

Ostatnio edytowane dokumenty

Czwartek,
1 Grudzień 2022
01:00
Środa,
30 Listopad 2022
22:23
Środa,
23 Listopad 2022
16:44