1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Matuszewska Halina z domu Konopacka secundo voto Szczerbińska