1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska